Levering is enkel mogelijk voor bedrijven, niet voor particulieren.

Onze broodjes, salades, pastaīs en traiteurgerechten worden iedere ochtend met verse ingrediŽnten bereid. Daarom weten wij graag tijdig wat u wilt bestellen. Iedere bestelling moet min. 2 u vůůr de gekozen leveringsronde geplaatst worden. U moet wel rekening houden met een marge van 5-10min voor en na de gekozen tijd. Leveringen op het industrieterrein in Opglabbeek gebeuren in 4 ronden:

12uur: Bestellingen geplaatst vůůr 10u00.

12:15 uur: Bestellingen geplaatst vůůr 10u15.
12:30 uur:Bestellingen geplaatst vůůr 10u30.

13 uur: Bestellingen geplaatst vůůr 11u.

De minimum afname voor levering bedraagt €15.

Indien de bestelling niet geplaatst is voor het juiste uur bestaat de kans dat wij niet op het gewenste/gekozen uur kunnen leveren.

Voor ieder nieuw bedrijf spreken wij graag vooraf een levertijdstip binnen deze ronde af. Gelieve ons te contacteren voor afwijkende leveringen of leveringen buiten Opglabbeek.

Alle leveringen binnen Opglabbeek zijn GRATIS. Voor leveringen buiten Opglabbeek rekenen wij een verplaatsingsonkost van 0,50 €/km (heen en terug).

Het is een uitdaging om frieten warm te leveren. We raden het niet aan, maar ze leveren blijft wel altijd mogelijk.

 

PRODUCTEN: 0
TOTAAL: 0 €

Disclaimer

Het gebruik van de website www.eatathome.be is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Eat@home, eigenaar van de Website, behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige schriftelijke verwittiging vooraf.

Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel eat@home zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

Eat@home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal eat@home aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiŽle of commerciŽle schade, en dit zelfs wanneer eat@home op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door eat@home niet gecontroleerd en eat@home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciŽle beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege eat@home. Eat@home creŽerde deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.

Eat@home kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico's, zoals virussen of software- of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.

Bescherming van persoonsgegevens

Eat@home verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Eat@home verbindt er zich dan ook toe de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.

In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet Eat@home echter beschikken over sommige gegevens, zoals - al naargelang het geval - naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

Eat@home treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. Eat@home zal daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van eat@home en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door eat@home.

Intellectuele eigendomsrechten

Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logo's, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van eat@home.

Documenten

Eat@home staat het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto's, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van eat@home duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geŽxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.

Namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. ("GoogleĒ). Google Analytics maakt gebruik van "cookiesĒ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.